The sky is the limit 🔝

 

2022-03-08

Vissa fastigheter är byggda så att det är svårt att putsa fönsterna inifrån trapphuset. Ibland öppnas fönstret endast utåt och i vissa fall går de inte att öppna alls.

Inga problem! Vi löser det.

Givetvis så har städbranschen kommit så pass långt så att man har kommit på olika vägar för att tackla dessa svåråtkomliga fönster. Vid fönster som är nåbara vid upp till 15m höjd använder vi oss utav kolfiberskaft och ultrarent vatten. Med användning av kolfiberskaft kan man komma undan kostnaden för att hyra en skylift. Ultrarent vatten är filtrerat vatten som gör att partiklar såsom kalk, järn, magnesium försvinner. Avsaknaden av dessa partiklar gör att vattnet blir extremt mjukt och ytspänningen lägre. Då kan smuts lättare blanda sig med vattnet för att sedan försvinna från det nytvättade fönstret.

Vid fönster som ligger högre upp än 15m så behöver man oftast använda sig utav en skylift. Planeringen inför ett sådant arbete är alltid väldigt omfattande.

Fönsterputs
Fönsterputs

Våra arbetsledare åker alltid ut till kund innan påbörjat arbete för att gå igenom antal fönster men främst för att göra en riskbedömning av arbetsområdet. Är marken bärande? Äger föreningen marken eller behöver vi kontakta kommunen för att få ett tillstånd för att använda marken för att arbeta på. I de fall där kommunen behöver kontaktas sköter vi all kontakt och tar fram tillstånd för att få utföra arbetet.

Alla våra medarbetare som utför arbete på höghöjd med skylift är certifierade enligt LLP (liftläroplanen) utfört av Cramo skolan.

Vi samarbetar endast med certifierade företag vid inhyrning av skylift. Innan uthyrning av skylift besiktigas alltid maskinerna av företaget som vi hyr ifrån. Väl på plats besiktigas maskinerna ännu en gång innan vi påbörjar arbetet. Vi ser alltid till att avskärma området som vi arbetar i. En medarbetare står alltid på marken och ser till att ingen privat person rör sig för nära vårt arbetsområde. Alla dessa åtgärder gör vi främst för att arbetsmiljön ska vara den bästa möjliga och för att undvika olyckor för våra medarbetare.

 

Boka din städning redan nu

Boka din fastighetsstädning här

Boka er städning redan idag

Reco-logga Reco-logga Reco-logga  Miljövänliga städprodukter SOS-logga