Så här jobbar vi!

Våra värderingar

Syftet med värderingar är att få alla medarbetare att känna sig delaktiga, att se på sin roll med nya ögon, att våga tänka nytt och ta ansvar. Värderingarna ger oss också motivation och inriktning. Våra värderingar genomsyrar hela företaget, hur våra beslut tas och hur vi möter våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Med våra värderingar Styrka, Glädje och Kompetens och våra ledord ”Ren Känsla” kommer vi att fortsätta växa och utvecklas, få ännu fler nöjda kunder och attrahera nya stolta medarbetare.

 

Kollektivavtal

FältmedarbetareMaries Puts & Städ FÖRETAG AB och Maries Puts & Städ FASTIGHET AB omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad och Fastighets. Fältmedarbetare på Maries Puts & Städ PRIVAT AB omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Hemserviceföretagen och Kommunal. Kollektivavtalen är ett komplement till lagar och förordningar samt interna policys och riktlinjer och innebär att all fältpersonal har avtalsmässiga löner, försäkringar, semesterersättning och pension. För administrativa medarbetare och ledning anställda i moderbolaget Maries Puts & Städ AB så tillämpas individuell lönesättning. Maries Puts och Städ AB saknar kollektivavtal men företaget erbjuder avtalsmässiga löner, försäkringar, semesterersättning och en pensionslösning via SEB.

På företaget finns två Skyddsombud och det genomförs skyddskommittémöten minst fyra gånger per år. Hela koncernen är certifierade enligt OHSAS 18001:2007 vilket säkerställer arbete för en god arbetsmiljö.

Säkerhetsarbete på maries.se

Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare på maries.se har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.

ID-kort/Arbetskläder

Alla våra städare har ett ID-kort för att de ska kunna legitimera sig för dig som kund. De bär även arbetskläder med vår logotyp. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och därför har alla medarbetare fått lämna ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister innan anställning påbörjas.

Kompetens

Våra medarbetare erhåller en internutbildning inom aktuell tjänst för att säkerställa att tjänsten utförs i enlighet med våra riktlinjer i samband med att de börjar på företaget. Utbildningen består både av teori och praktik. Därefter sker regelbundna repetitioner. Se även Miljö, Kvalitets- och Arbetsmiljöpolicy.

Brandskydd

Information om vad som gäller vid brand presenteras med regelbundenhet. Detta är viktigt då våra medarbetare befinner sig i olika miljöer hela tiden.

 

 

Miljöpolicy

Vi ska bedriva en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningarna som finns.

Miljöpåverkan

Vi åker i möjligaste mån med kollektiva transportmedel till våra kunder, väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön, doserar rätt, återanvänder material och källsorterar.

Information

Vi informerar om vår verksamhet, vår policy och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.

Utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan genom att ta del av nya rön och riktlinjer och vara lyhörda för våra kunders önskemål kring miljö och hållbarhet. Alla våra medarbetare är involverade i företagets miljöarbete och genomgår fortlöpande utbildning på området. Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners prioriterar miljö och hållbarhet.

Lagar och förordningar

maries.se ska med god marginal följa lagar och förordningar inom miljöområdet.

Kvalitetspolicy

Att bjuda in en städfirma i sitt hem eller sin verksamhet ställer höga krav på förtroende. För att få och behålla kundernas förtroende så arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi anser att medarbetare som är kompetenta, trivs och är motiverade är grunden för allt framgångsrikt kvalitetsarbete.

Förväntningar

Vi är lyhörda för våra kunders önskemål, men också tydliga med vad våra tjänster omfattar. Allt för att våra utförda tjänster ska stämma överens med kundernas förväntningar.

Utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra tjänster och metoder. Alla eventuella avvikelser/reklamationer dokumenteras, analyseras och leder till åtgärder och förändringar. Vi ser varje avvikelse som en möjlighet till förbättring för våra kunder och för våra medarbetare. Vi följer utvecklingen inom branschen och har nära samarbete med våra samarbetspartners och leverantörer för att ge kunderna högsta kvalitet.

Medarbetare

För att säkerställa att våra medarbetare känner sig engagerade och motiverade ser vi till att de är delaktiga och har den information och kompetens de behöver. Vi avsätter de resurser som behövs för att varje medarbetare ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Alla våra medarbetare erbjuds löpande utbildning och kompetensutveckling. Givetvis är våra medarbetare anställda på schysta villkor, försäkrade och har avtalsenliga löner.

Lagar och förordningar

maries.se ska med god marginal följa lagar och förordningar.

Arbetsmiljöpolicy

En sund och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på maries.se

Utbildning

För att kunna bidra till utveckling av arbetsmiljön får alla medarbetare löpande utbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt både i teori och praktik för att förebygga ohälsa och olyckor. Eventuella olyckor eller incidenter tas på största allvar och hanteras enligt åtgärdsplanen som sedan följs upp för att undvika liknande händelser i framtiden. Delaktighet Vår personal är vår stolthet och starkaste resurs. Vi vill att alla våra anställda ska trivas på arbetet och känna att de är viktiga. Våra medarbetare blir regelbundet informerade om företagets mål och visioner och hur han/hon bidrar för att uppnå dessa. Alla uppmuntras att lämna förbättringsförslag i stort och smått. Arbetsuppgifterna ska vara tydliga och arbetet utvecklande för individen. Ansvar och befogenhet ska stämma överens.

Eget ansvar

Som medarbetare på maries.se uppmuntras du att ta eget aktivt ansvar för din hälsa genom att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning.

Lagar och förordningar

Maries Puts & Städ ska med god marginal följa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Ingen form av ofredande eller diskriminering accepteras.

 

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö 

           

 

 

Boka din städning redan nu

Boka din fastighetsstädnig här

Boka er städning redan idag

ISO 9001     ISO14001     ISO18001 Årets Gasell 2008Årets Gasell 2009Årets Gasell 2011 Årets Gasell 2013     Miljövänliga städprodukter

Anmäl dig till maries.se nyhetsbrev

Ta del av våra medlemmars specialerbjudanden!