Så här jobbar vi - din städfirma i Stockholm!

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Miljöpolicy

maries.se ska bedriva en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns.

Miljöpåverkan

Vi har gjort flera insatser för att minska vår miljöpåverkan: När det är möjligt väljer vi alltid att åka med kollektiva transportmedel till våra kunder. Vi väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön och är noga med att dosera rätt. Vi återanvänder material och källsorterar.

Information

Vi är tydliga med vårt miljöfokus och informerar om vår verksamhet, vår policy och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt i dialog med kunder, leverantörer och samarbetsparter.

Utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan genom att ta del av nya rön och riktlinjer och vara lyhörda för våra kunders önskemål när det gäller miljö och hållbarhet. Alla våra medarbetare är involverade i företagets miljöarbete och genomgår fortlöpande utbildning på området. Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners prioriterar miljö och hållbarhet.

Lagar och förordningar

maries.se ska med god marginal följa lagar och förordningar inom miljöområdet. 

Kvalitetspolicy

För att bjuda in en städfirma i sitt hem eller till sin verksamhet krävs att man känner förtroende. För att få och behålla våra kunders förtroende arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster och stärka våra medarbetare. Vi anser att medarbetare som är kompetenta, trivs och är motiverade är grunden för allt framgångsrikt kvalitetsarbete.

Förväntningar

Vi är lyhörda för våra kunders önskemål, men också tydliga med vad våra tjänster omfattar. Allt för att våra utförda tjänster ska stämma överens med kundernas förväntningar.

Utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra tjänster och metoder. Alla eventuella avvikelser/reklamationer dokumenteras, analyseras och leder till åtgärder och förändringar. Vi ser varje avvikelse som en möjlighet till förbättring för våra kunder och för våra medarbetare. Vi följer utvecklingen inom branschen och har nära samarbete med våra samarbetspartners och leverantörer för att ge kunderna högsta kvalitet.

Utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan genom att ta del av nya rön och riktlinjer och vara lyhörda för våra kunders önskemål när det gäller miljö och hållbarhet. Alla våra medarbetare är involverade i företagets miljöarbete och genomgår fortlöpande utbildning på området. Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners prioriterar miljö och hållbarhet.

Medarbetare

Våra medarbetare ska känna sig delaktiga, engagerade och motiverade samt ha tillgång till den information och kompetens som de behöver. Vi avsätter de resurser som behövs för att varje medarbetare ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt, bland annat erbjuds alla löpande utbildning och kompetensutveckling. Givetvis är alla våra medarbetare anställda med schysta villkor, rätt försäkringar och med avtalsenliga löner.

Lagar och förordningar

maries.se ska med god marginal följa lagar och förordningar.

Arbetsmiljöpolicy

En sund och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på maries.se

Utbildning

För att kunna bidra till utvecklingen av en god arbetsmiljö får alla medarbetare löpande utbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt, både i teori och praktik, för att förebygga ohälsa och olyckor. Eventuella olyckor eller incidenter tas på största allvar och hanteras enligt åtgärdsplanen som sedan följs upp för att undvika liknande händelser i framtiden. 

Delaktighet

Vår personal är vår stolthet och vår starkaste resurs. Vi vill att alla våra anställda ska trivas på arbetet och känna att de är viktiga. Våra medarbetare blir regelbundet informerade om företagets mål och visioner och hur han/hon bidrar för att uppnå dessa. Alla uppmuntras att lämna förbättringsförslag i stort och smått. Arbetsuppgifterna ska vara tydliga och arbetet utvecklande för individen. Ansvar och befogenhet ska stämma överens.

Eget ansvar

Alla medarbetare på maries.se uppmuntras att ta eget aktivt ansvar för sin hälsa genom att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning.

Lagar och förordningar

Våra medarbetare ska känna sig delaktiga, engagerade och motiverade samt ha tillgång till den information och kompetens som de behöver. Vi avsätter de resurser som behövs för att varje medarbetare ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt, bland annat erbjuds alla löpande utbildning och kompetensutveckling. Givetvis är alla våra medarbetare anställda med schysta villkor, rätt försäkringar och med avtalsenliga löner.

Lagar och förordningar

maries.se ska med god marginal följa lagar och förordningar.

Gör vardagen enklare

Gör vardagen enklare

Gör vardagen enklare