SOS Plan

Medarbetare:
•    Ring 112, larma – ambulans – brandkår- polis
•    Ge nödvändig medicinsk första hjälpen
•    Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och för undersökning
•    Ring din arbetsledare eller till kontoret

Arbetsledare, chef:
•    Se till att någon följer med den skadade till sjukhus
•    Kontakta anhörig, finns anhöriginformation ICE i TimeWave
•    Kontakta ledning, oavsett tidpunkt på dygnet
•    Var beredd på kontakt med polis och massmedia
•    Samla alla involverade på en trygg och avskärmad plats
•    Låt ingen gå hem direkt
•    Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga, erbjud emotionell första hjälp
•    Ordna socialt kontaktnät för kvällen
•    Bestäm när gruppen ska återsamlas nästa dag
•    Informera samtliga anställda om händelsen och eventuella stressreaktioner
•    Se till att anhöriga till skadade får besök av arbetsledningen
 

 

Boka din städning redan nu

Boka din fastighetsstädning här

Boka er städning redan idag